opłaty za przedszkole

 
Szanowni Państwo,
w związku z UCHWAŁA NR XCI/2377/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków informujemy, że:

 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Kraków zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola. W naszym przedszkolu obejmuje to godziny od 8.00 do 13.00.
  1.  Rodzice ponoszą odpłatność za:
1) korzystanie przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki poza czasem okeslonym powyżej
 
2) wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.
  1.  Za każdą godzinę poza określonym powyżej czasie korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki, ustala się opłatę w wysokości:
1) 1,00 zł,
2) 0,50 – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+,
3) 0,50 – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.
 
Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata wynosi 0 zł.
Bardzo prosimy o zgłaszanie w sekretariacie faktu posiadania powyżej wymienionych kart. W oparciu o pozyskane informacje będą przygotowane aneksy do umów.
 
 

Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 175

ul. Siewna 23 c
31-231 Kraków

tel. 12 415 64 54
e-mail: przedszkole175@gmail.com

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.