otwarcie przedszkola

Szanowni Państwo, 

          od 18.05.2020 r. wstępnie planujemy uruchomienie Przedszkola w ograniczonym zakresie i w pełnym reżimie sanitarnym.
Pracę Przedszkola przedstawiają dokładnie ,,Procedury Zapewnienia Bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu nr 175   w Krakowie w związku z wystąpieniem COVID -19" .
Aby zapoznać się z dokumentem proszę kliknąć
 
 
Bardzo proszimy o dokładne zapoznanie się z w/w procedurą przed podjęciem decyzji o przysłaniu dziecka do przedszkola. 
 
Ilość uruchomionych oddziałów uzależniona jest od możliwości zapewnienia dzieciom opieki przez personel przedszkola. Poszczególne oddziały będą miały indywidualne godziny pracy:
zmiany !!!

Nr sali

Dla kogo?

Godziny pracy oddziałów

Sala nr 1

Dzieci z gr. I

8.00- 16.00

Sala nr 2

Dzieci z gr. II

7.00- 16.00

Sala nr 3

Dzieci z gr. VI

7.00- 17.00

Sala nr 4

Dzieci z gr. IV, V

7.30- 16.30

Sala nr 7

Dzieci z gr. VII, IX

7.30- 16.00

Sala nr 8

Dzieci z gr. VIII,III

6.00- 16.00

 
Godziny pracy grup muszą być bezwzględnie przestrzegane przez rodziców. Dzieci nie mogą być przyprowadzane wcześniej ani odbierane po godzinach pracy danej grupy. 
 
Wszystkie dzieci, których rodzice zgłosili wolę powrotu do przedszkola zostały uwzględnione na listach grup. Na tę chwilę listy są zamknięte.
Nauczyciele grup prześlą Państwu Oświadczenie, które należy wydrukować i złożyć rano, w dniu pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu. Brak Oświadczenia uniemożliwi pozostanie dziecka w Przedszkolu.
 
Rodzice, którzy nie będą w stanie zapewnić dziecku opieki w domu i będą potrzebować, aby wróciło do przedszkola proszeni są o zgłoszenie tego faktu mailowo (z podaniem godzin pobytu i dnia powrotu) na adres przedszkola: przedszkole175@gmail.com na 3 dni robocze przed planowanym powrotem.
 
Informujemy,
że biorąc pod uwagę zagrożenie wynikające z epidemii koronawirusa i wytycznych MEN dotyczących pobytu dzieci w przedszkolu, pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodziców obojga pracujących.
 
Informujemy,
że sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji ( dywany, pluszaki, książki, puzzle itp).

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

Pożegnaj się z dzieckiem w wiatrołapie, nasz pracownik zaprosi  dziecko i dokona pomiaru temperatury,poczekaj więc chwilę na wynik pomiaru.

 Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37,1°C) , dziecko zostanie zaprowadzone do szatni, a następnie do sali pod opiekę nauczyciela.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min. 2 m.

Prosimy RODZICÓW :
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na  kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Pamiętajcie PAŃSTWO, że jesteście najlepszym przykładem dla swoich dzieci

 

Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 175

ul. Siewna 23 c
31-231 Kraków

tel. 12 415 64 54
e-mail: przedszkole175@gmail.com

Mapa dojazdu

 
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.