banner1

Samorządowe Przedszkole nr 175
ul. Siewna 23 c, 31-231 Kraków
tel. 12 415 64 54
e-mail: przedszkole175@gmail.com

Aktualności

ubezpieczenie dzieci
25 września 2019

Szanowni Rodzice, Istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka (NNW) w przedszkolu. Przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeniowego WIENER będzie ...

Wyniki konkursu plastycznego ...
3 grudnia 2018

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu laureatów konkursu plastycznego „Orzeł Biały” W kategorii wiekowej: ...

Linki

Harmonogram akcji i wydarzeń

HARMONOGRAM AKCJI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 175

NA ROK SZKOLNY 2018/19

miesiąc

data

Akcje i wydarzenia przedszkolne

wrzesień

19 IX 2018

Dzień Emotikona

 

24 IX 2018

Powitanie jesieni ,,Dzień Farmera”

 

 

 

październik

17-19 X 2018

Temat roczny „ Bezpieczna droga do przedszkola”

 

16 X 2018

Dzień Chleba

 

24 X 2018

Dzień Origami

 

29 X 2018

Teatrzyk dla dzieci ,,Magiczne słowa”

listopad

8 XI 2018

Spotkanie z Strażą Miejską

 

9 XI 2018       

„Święto niepodległości”- akademia

 

14 XI 2018     

 

Przedstawienie teatralne w wykonaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej

 

14,15,16 XI     2018

 

Pasowanie na Przedszkolaka

I – V, IX-VI, VIII-VII

 

19-21 XI 2018

Temat roczny „W moim przedszkolu jestem bezpieczny”

 

26 XI 2018     

Dzień Pluszowego Misia

 

30 XI 2018

Dzień magii i czarów

 

Grudzień

12 XII 2018

Występ dla dzieci – rodzice grupy IV

 

6. XII 2018

            Mikołaj

 

10-12 XII

Temat roczny „Mój bezpieczny dom”

 

13 XII 2018

Dzień guzika

 

17-20 XII

 

Kiermasz świąteczny

 

10-21 XII

 

Spotkania okolicznościowe, wspólne ubieranie choinki

 

21 XII 2018

 

Dzień Biały- Powitanie Zimy

 

Styczeń

10 I 2019

Bal karnawałowy

 

7-9 I 2019

Temat roczny „Bezpieczne ferie”

 

21-22 I  2019 

 

Niebieski poniedziałek

Dzień babci i dziadka

Luty

11 II 2019

Dzień Numeru Alarmowego 112

 

4-6 II 2019

Temat roczny „Pogotowie, lekarz, opieka medyczna”

 

14 II 2019

Walentynki

 

27 II 2019

Dzień Niedźwiedzia Polarnego

 

28 II 2019

            Tłusty czwartek

Marzec

11-13 III 2019

Temat roczny „ „Bezpieczny wśród zwierząt”

 

8 III 2019

Dzień kobiet i mężczyzn

 

13-14 III 2018

Warsztaty z Ratownikami Medycznymi

 

21 III 2019      

Pierwszy dzień wiosny

Kwiecień

1 IV 2019

Prima aprilis

 

8-10 IV           

 

Temat roczny Bezpieczeństwo na łonie przyrody”

 

15-18 IV

            Kiermasz wielkanocny

 

15 IV 2019

Poszukiwanie wielkanocnego zajączka

 

29 IV 2019

Światowy Dzień Tańca

Maj

2 V 2019

Dzień Flagi

 

13-15 V 2019

Temat roczny „Mały strażak dobrze wie – pożar trudno gasi się”

 

15 V 2019

            Spotkanie ze strażą pożarną

 

25 V 2019

Festyn rodzinny

 

26 V 2019

Dzień Matki

 

30 V 2019

            Dzień Dziecka

Czerwiec

10-12 VI 2019

Temat roczny - Bezpieczne wakacje

 

20 VI 2019

Dzień Powitania Lata

 

23 VI 2019

Dzień Ojca

 

30 VI 2019     

Olimpiada sportowa

 

 „Bezpieczne przedszkolaki”

PROGRAM SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 175 W KRAKOWIE na rok 2018/2019

Charakterystyka programu

We współczesnym świecie pełnym niebezpieczeństw na które codziennie narażone są dzieci, edukacja dla bezpieczeństwa jest dla naszego przedszkola zadaniem priorytetowym. Najmłodsi powinny czuć się bezpiecznie w grupie z rówieśnikami, w budynku przedszkola i na podwórku przedszkolnym. Co więcej, darzyć zaufaniem wszystkich pracowników przedszkola. Nie mniej ważne jest nauczenie dzieci, by one same mogły zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie. Realizując program roczny będziemy wdrażać przedszkolaki do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. Co więcej, uświadomimy dzieciom skutki wielu niebezpiecznych i ryzykownych zachowań w domu, przedszkolu, na ulicy, w kontaktach z ludźmi oraz  zwierzętami. Ważnym zadaniem naszego programu będzie wyposażenie dziecka w kompetencje umożliwiające mu stosowanie w praktyce przyswojonych zasad, a tym samym bezpieczne funkcjonowanie w najbliższym środowisku (na osiedlu, w parku, na placu zabaw, na ulicy, w środkach komunikacji publicznej oraz w miejscach wypoczynku).

Rolą nauczyciela przedszkola jest takie pokierowanie rozwojem dziecka, aby w pełni wykorzystując jego naturalną ciekawość poznawania świata, wyposażyć je w wiedzę dotyczącą ochrony swojego zdrowia i życia. By to osiągnąć, trzeba w sposób systematyczny i zaplanowany organizować zajęcia profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia. Celem takiej edukacji powinno być wykształcenie u dziecka nawyków unikania zagrożeń oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, gdy takie zaistnieją.

Program jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do Samorządowego Przedszkola Nr 175 w Krakowie. Będzie realizowany we wszystkich grupach wiekowych z uwzględnieniem specyfiki wieku i możliwości dzieci. Treści programu są podzielone na trzydniowe tematy kompleksowe związane z tematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Materiały do realizacji programu przygotowują nauczycielki z wyznaczonych grup. Program ma charakter otwarty, można go modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.

W ramach realizacji tematu rocznego o bezpieczeństwie będziemy realizować następujące cele edukacyjne :

 • Zapoznanie z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia i życia
 • Kształtowanie u dzieci bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, w przedszkolu, na placu zabaw
 • Zapoznanie z przedstawicielami służb związanych z ochroną życia i zdrowia
 • Uwrażliwienie dzieci na potrzebę bezpieczeństwa
 • Unikanie zagrożeń ze strony świata zewnętrznego np. dorosłych, zwierząt, przyrody
 • Wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające im rozpoznawać niebezpieczeństwa, przewidywać ich skutki w sytuacji zagrożenia.
 • Ćwiczenie pożądanych nawyków i odruchów w sytuacji zagrożenia.
 • Utrwalanie numerów alarmowych
 • Przyswajanie norm pozytywnych zachowań, budowanie systemu wartości „co jest dobre, a co złe”

Sposoby realizacji programu :

 

Realizując powyższe treści zawarte w programie nauczyciel sam dobiera odpowiednie formy i metody pracy, które są oparte na różnorodnej działalności dziecka, a które w jego ocenie są najbardziej atrakcyjne i dostosowane do danej grupy wiekowej, np.:

 • spacery po najbliższej okolicy ( np. wycieczki na skrzyżowania ulic, na sygnalizację świetlną),
 •   zabawy dydaktyczne i tematyczne,
 •  zabawy ruchowe,
 •  wykorzystywanie utworów z literatury dziecięcej,
 •  zabawy i gry ruchowe (m.in. przygotowujące dzieci do roli pieszego, pasażera, zabawy umożliwiające poznanie znaków drogowych i sygnałów drogowych),
 • spotkania z ekspertami: policjant, strażak, pielęgniarka, ratownik medyczny,
 •  przykład osobisty nauczyciela, a także zaproszonych gości,
 •  wycieczki i spacery,
 •  zabawy z piosenką /wierszem o charakterze prewencyjnym, scenki dramowe,
 • organizowanie kącików tematycznych,
 • prace plastyczne,
 •  praca z wykorzystaniem historyjek obrazkowych,
 •  filmy edukacyjne,
 • konkursy, wystawy prac dzieci,

 

Wszelkie inicjatywy, działania edukacyjne i profilaktyczne podejmowane w tym roku szkolnym mają za zadanie służyć jednemu celowi – promowaniu oraz wdrażaniu zasad bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że przedszkolaki dzięki realizacji tego programu będą potrafiły unikać zagrożeń oraz zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do pokonywania trudnych sytuacji w przedszkolu, domu, a następnie w szkole.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE PLANU ROCZNEGO PT.„bezpieczne przedszkolaki”

Termin realizacji

Temat kompleksowy

Cele ogólne

GRUPY odpowiedzialne

za opracowanie materiałów

17 - 19 X 2018

„ Bezpieczna droga do przedszkola”

1)Utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze

2) Zapoznanie z zawodem policjanta, jego rolą i atrybutami

3)Poszerzanie wiedzy na temat wybranych znaków drogowych

Grupa III

 

19 - 21 XI 2018

„W moim przedszkolu jestem bezpieczny”

1)Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w sali zajęć, łazience, szatni, sali gimnastycznej oraz na placu zabaw

2) Wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm społecznych, umiejętne stosowanie zasad Kodeksu Przedszkolaka

3) Poznanie cech bezpiecznej zabawy,właściwego użytkowania zabawek, narzędzi plastycznych, materiałów edukacyjnych oraz przyborów gimnastycznych

Grupa I

 

10 - 12 XII 2018

„Mój bezpieczny dom”

1)Poznanie zasad bezpiecznej  zabawy w domu

2)Utrwalanie znajomości numerów alarmowych

3)Uświadamianie zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania urządzeń elektrycznych

Grupa VI

 

7 - 9 I 2019

„Bezpieczne ferie”

1)Zapoznanie z wybranymi dyscyplinami sportów zimowych.

2)Uświadomienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportów zimowych.

3)Dostrzeganie niebezpieczeństw podczas zabaw na śniegu i unikanie ich, poznanie sposobów zabezpieczania się przed zimnem

Grupa II

 

4 - 6 II 2019

„Pogotowie, lekarz, opieka medyczna”

1) Kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz czynnej postawy wobec własnego zdrowia i innych.

2) Rozwijanie zainteresowań edukacją zdrowotna i pozazdrowotną.

3) Promowanie i zachęcanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia.

Grupa V

 

11- 13 III 2019

„Bezpieczny wśród zwierząt”

 

1) Poznanie i utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy ze zwierzętami, zwrócenie uwagi na fakt że zwierzęta mogą stanowić zagrożenie dla człowieka

 

2)Zapoznanie z pracą psów ratowniczych 

 

3)Utrwalenie zasad postępowaniapodczas zagrożenia atakiem psa 

Grupa IV

 

 

8 - 10 IV 2019

„Bezpieczeństwo na łonie przyrody”

 

1)Utrwalanie zasad zachowania się podczas różnych warunków atmosferycznych ( upał, burza, ulewa)

 

2)Nauka rozpoznawania grzybów jadalnych i trujących oraz innych darów lasu

 

3)Wdrażanie do bezpiecznych zachowań w trakcie wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych

Grupa IX

 

 

 

 

 

 

13 - 15 V 2019

„Mały strażak dobrze wie – pożar trudno gasi się”

 

1)Zapoznanie dzieci z zawodem strażaka

2)Zapoznanie z przyczynami i skutkami powstawania pożarów.

3)Ukazanie niebezpieczeństwa z jakim styka się strażak i wzbudzanie szacunku do jego pracy.

Grupa VIII

 

10 - 12 VI 2019

„ Bezpieczne wakacje”

 

1)Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnych podróży

 

2)Poznanie zasad bezpiecznego spędzania wakacji nad wodą, w górach, w lesie

 

3)Wdrażanie dzieci do unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu, utrwalanie numeru alarmowego 112

Grupa VII

 

 

Opracowała mgr Agnieszka Pawłowska

Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 175

ul. Siewna 23 c
31-231 Kraków

tel. 12 415 64 54
e-mail: przedszkole175@gmail.com

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.