P175 baner

Samorządowe Przedszkole nr 175
ul. Siewna 23 c, 31-231 Kraków
tel. 12 415 64 54
e-mail: przedszkole175@gmail.com

zasady opłat za przedszkole

         Opłata za przedszkole - Przedszkole publiczne nr 32 w Rzeszowie

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Miejską Kraków oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

  •  Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwałą nr XCVII/2509/18 Rady Miasa Krakowa z dnia 14 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków § 3 ust. 1 pkt 2 za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się opłatę w wysokości:


1) 1,00 zł,
2) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.
3) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.
4) 0,00 zł -
dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków dla Rodziny „N”

Zniżka godzinowa 0,50 zł obowiązuje tylko i wyłącznie po dostarczeniu do sekretariatu przedszkola aktualnej Krakowskiej Karty Rodziny 3+lub Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem- Kraków dla Rodziny ,,N"

Opłata miesięczna pobierana jest z dołu, za ilość dni obecnych. Opłata obliczana jest w oparciu o  ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole: do 10 każdego miesiąca.

  • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00 - 13:00
  • Rodzice dzieci, które nie realizują obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
  • Świadczenia te obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu.
  • Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci z rocznika 2015) (zgodnie z Uchwałą nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.


- Koszt wyżywienia dziecka pokrywają w całości rodzice (prawni opiekunowie), odpowiednio do ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym.

  • Istnieje możliwość refundacji lub dofinansowania opłaty za wyżywienie przez MOPS w Krakowie.
  • Rodzice ,którzy posiadają decyzję z MOPS-u o dofinansowanie żywienia dziecka w przedszkolu są zobowiązani do dostarczenia jej do sekretariatu przedszkola.
  • Procedura:

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/procedury/257472/karta


3 posiłki - 9,00 zł ( śniadanie, obiad, podwieczorek) 
2 posiłki - 7,20 zł ( śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek)


Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.
Opłata za wyżywienie dziecka nie podlega naliczeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
Opłaty za korzystanie z przedszkola  płatne są do 10 dnia każdego miesiąca za każdy poprzedni miesiąc na rachunek bankowy:

MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY

UL. UŁANÓW 9

31-450 KRAKÓW

Nr rachunku: 67 1020 2892 0000 5002 0590 5288


Tytułem: Opłata za przedszkole (imię i nazwisko dziecka)

                P175/ ....numer przynależny do dziecka w danym roku szkolnym

W przypadku powstania zaległości za okres przekraczający jeden miesiąc, dyrektor wszczyna procedurę windykacji należności opłat.

Lista z kwotą do zapłaty będzie umieszczana w każdym miesiącu na stonie internetowej w zakładce aktualności.

*podstawa prawna:
Uchwała nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)

 

Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 175

ul. Siewna 23 c
31-231 Kraków

tel. 12 415 64 54
e-mail: przedszkole175@gmail.com

Mapa dojazdu

 
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.